HET ONTSTAAN VAN DE DUIVENSPORT

 

HET ONTSTAAN VAN DE

DUIVENSPORT


                                         DOOR DEDECKER MARC

 


MET DANK AAN DE HEREN TOM VAN NIEUWENHUYZE

VIA ZIJN GROOTVADER CAMIEL LUTTENS

EN TOM AERTS VOOR DE OVERGENOMEN FOTO'S

VAN UIT HUN WEBSITE.

 


DE BELANGRIJKE HISTORISCHE GEBEURTENISSEN BIJ HET HOUDEN VAN POSTDUIVEN DOOR DE EEUWEN HEEN.

 


HET ONTSTAAN VAN DE DUIVENSPORT IN BELGIE.

 


WAARSCHIJNLIJK WERDEN ER AL DUIVEN GEHOUDEN ALS HUISDIEREN 4500 JAAR VOOR CHRISTUS.

 


DE EGYPTENAREN BOUWDEN REEDS DUIVENTORENS ZO EEN 1000 JAAR VOOR CHRISTUS.

 


DE ROMEINEN BOUWDEN HOUTEN EN STENEN HOKKEN DIE WE IN FRANKRIJK IN DE STREEK VAN DE DORDOGNE NOG TERUG VINDEN.DE POSTDUIF STAMT AF VAN DE ROTSDUIF OF DE COLUMBA LIVA DIE VOORKWAM IN DE LANDEN VAN DE MIDDELANDSE ZEE EN IS DE STAMDUIF VAN ALLE DUIVEN.DE HEILIGE CATARINA LABOURNE IS VOLGENS DE VOLKSKUNDE DE PATRONES DER DUIVENSPELERS.
HAAR FEESTDAG IS OP 
28 NOVEMBER, OP DIE DAG IS ER IN AARTSELAAR IEDER JAAR EEN DUIVENWIJDING.JULIUS CESAR GEBRUIKTE POSTDUIVEN BIJ ZIJN VELDTOCHTEN IN GALLIE.IN 1146 VONDEN WE ZE BIJ DE ARABIEREN EN VIA DE KRUISTOCHTEN KWAMEN ZE NAAR WEST-EUROPA.TOT 1789 HADDEN IN DE MIDDELEEUWEN ENKEL DE
ADEL EN DE ABDIJEN HET PRIVILEGE OM DUIVEN TE HOUDEN,VOOR HET GEWONE VOLK WAS DIT EEN TABOE.IN 1789 MET DE FRANSE REVOLUTIE IS DE DUIVENSPORT ONTSTAAN, NIET ENKEL DE ADEL MAAR OOK HET GEWONE VOLK MOCHT DAN DUIVEN HOUDEN.DIT WAS DE START VOOR DE KWEEK VAN DE POSTDUIF EN IN 1810 WERDEN IN LUIK DE EERSTE MAATSCHAPPIJEN OPGERICHT MET VLUCHTEN UIT LYON, PARIJS EN LATER OOK UIT ORLEANS.HET LOPEN NAAR HET LOKAAL KON BEGINNEN WAAR MEN DE DUIF NAARGELANG DE AANKOMST IN HET LOKAAL IN EEN CONTROLEZAK OF BAK STOPTE EN DIE WERDEN DAN IN DE VOLGORDE VAN AANKOMST GEPLAATST OM DE RANGSCHIKKING OP TE MAKEN.

 


ER BESTONDEN IN DIE BEGINPERIODE NOG GEEN
CONSTATEURS DIE KWAMEN MAAR OP DE MARKT
VANAF 1860-1870.IN 1810 WERDEN DE DUIVEN NAAR DE LOSSINSPLAATS GEDRAGEN IN SPECIALE RUGKORVEN.


F.PINET DEED ER IN 1842 90 UUR OF NEGEN DAGEN OVER OM MET EEN MAND MET 35 DUIVEN VAN LUIK NAAR ORLEANS TE STAPPEN . ONDERWEG MOEST HIJ OOK NOG DE DUIVEN VOORZIEN VAN ETEN EN DRINKEN.NA HET DRAGEN VAN DE DUIVEN WERDEN DE DUIVEN MET PAARD EN KAR NAAR DE LOSSINGSPLAATS GEVOERD.

 

 
VANAF 1856 MET DE EERSTE VRACHTWAGENS EN IN 1860 KOMT DE STOOMTREIN IN BEELD.

 


IN 1870 WERDEN ER ZELFS DUIVEN VERVOERD PER LUCHTBALLON DE MANDEN HINGEN DAN AAN DE ZIJKANT VAN DE BALLONKORF.

 


VANAF 1924 WERDEN DE DUIVEN VOOR DE VERDERE VLUCHTEN GETRANSPORTEERD MET HET VLIEGTUIG.IN 1880 DROEG DE DUIF EEN VLEUGELMERK (STEMPEL) ALS HERKENNING, DAARNA WERDEN ALLUMINIUM RINGEN GEMAAKT MET EEN ALLUMINIUM EIGENDOMSBEWIJS.DE EERSTE GUMMIRINGEN KWAMEN ROND 1890 OP DE MARKT EN VANAF DAN WERD ER GECONSTATEERD
IN EEN CENTRALE KLOK DIE OP EEN PLAATS IN HET DORP STOND OPGESTELD OF IN HET LOKAAL.DE EERSTE DUIVENKLOKKEN OF CONSTATEURS KWAMEN VANAF 1860 OP DE MARKT.
RIJKE MAATSCHAPPIJEN HADDEN ER 5, MINDER RIJKE MAATSCHAPPIJEN HADDEN ER MAAR 1.DE MAATSCHAPPIJEN MOESTEN DAN OOK EEN  CONSTATEURZETTER HEBBEN WANT DE KLOKKEN MOESTEN GEREGELD WORDEN MET EEN MOEDERKLOK BIJ HET ZETTEN EN AFSLAAN.
DE KLOKKEN WERKTEN MET EEN UURWERK DAT MOEST WORDEN OPGEWONDEN EN VEEL LATER OP BATTERIJ.DE IDENTIFICATIE VAN DE DUIF GEBEURDE NA DE TIJD VAN HET VLEUGELMERK DOOR DE DUIVENRING EN IS ER OP DE MARKT GEKOMEN DOOR DE FIRMA
DEMUNSTER NU DEMSTER VANAF 1900-1910.
ZIJ MOETEN ZO DE OUDSTE LEVERANCIER ZIJN
VAN DE VASTE DUIVENRINGEN.IN 1910 WORD DE KONINKLIJKE BELGISCHE
DUIVENLIEFHEBBERSBOND OPGERICHT EN DE HEER JULES JANSSENS WAS DE EERSTE VOORZITTER.1914-18 WERELDOORLOG 1
TIJDENS DE INVAL VAN DE DUITSERS WERDEN MEER DAN 1 MILJOEN POSTDUIVEN DOOR DE BEZETTER VERNIETIGD.

 

OP HET BEZITTEN VAN POSTDUIVEN
STONDEN STRENGE STRAFFEN,MAAR NIETTEMIN SPEELDEN DE POSTDUIVEN EEN GROTE ROL EN WERDEN DOOR HEN DUIZENDEN MENSENLEVENS AAN HET FRONT DOOR HUN BOODSCHAPPEN GERED.EEN VAN DIE DAPPERE POSTDUIVEN WAS DE NEDERLANDSE DUIF WILLEM VAN ORANJE DIE REDDE DUIZEND SOLDATENLEVENS AAN HET FRONT EN WERD TIJDENS DE OORLOG 1940-45 GEDECOREERD VOOR ZIJN MOED EN ZELFOPOFFERING.