HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN.

 

 

 

 

 

 

KAMPIOENSCHAPPEN

 

 

 1.  IEDERE LIEFHEBBER DIE  DE VLUCHTEN MEESPEELD NEEMT DEEL AAN DE GRATIS KAMPIOENSCHAPPEN ZOWEL OP ARRAS OP DE SNELHEID OF OP DE HALVE FOND.

 

  

 2. DE KAMPIOENSCHAPPEN WORDEN VERSPEELD

                       MET 1-2-3 EN PER 2-TAL.

ENKEL DE VOLLE PRIJZEN TELLEN ALS PUNT.

BIJ GELIJK AANTAL PUNTEN TELT HET KLEINSTE COIFFICIENT.

HET ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP IS DE SOM VAN ALLE KAMPIOENSCHAPPEN MET 1-2-3 UITGEZONDERD HET NAJAARSKAMPIOENSCHAP.

 

 

 3. ER IS EEN ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP ZOWEL OP ARRAS OP DE SNELHEID ALS OP DE HALVE FOND.

 

 

 4.  DE UITSLAG IS DE ENIGE GELDENDE VOOR DE KLASSERING VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EVENTUEEL VERBETERD NA KLACHTEN.

 

 

 

LOSSINGEN

 

 

BIJ 1 DAG LATER LOSSEN (UITGESTELDE LOSSING ) BLIJFT DEZE WEDSTRIJD GELDIG VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN. WANNEER NIET WORDT GELOST OF WEGENS OVERMACHT VERVALT DEZE VLUCHT.

 

 

 

REGLEMENTEN

 

 

 1.  HET IS VERPLICHT AANGEPASTE EN GOEDGEKEURDE TOESTELLEN TE GEBRUIKEN ZONIET IS DE LIEFHEBBER ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR KLACHTEN EN SANCTIES TEGEN HEM.

 

 

 2.  ELECTRONISCH CONSTATEREN IS TOEGESTAAN. DE MAATSCHAPPIJ IS NIET MEER VERANTWOORDELIJK WANNEER DE RESP. VLUCHT(EN) ZIJN INGEKORFD EN  UITGEPRINT VOOR DE ELEKTRONISCHE TOESTELLEN.

 

 

 3.  DE LIEFHEBBER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET NAZICHT VAN ZIJN POELBRIEF KLACHTEN WORDEN NA HET EINDE DER INSCHRIJVINGEN NIET MEER AANGENOMEN.

 

 

 4.  BELANRIJK

Ook dit seizoen 2020 moeten de klokken voor ALLE zaterdagvluchten binnengebracht worden de

ZATERDAG tussen 16h30 en 17h00.

 

Voor de uitgestelde lossingen ARRAS CLERMONT of FONTENAY wordt er normaal binnengekomen na het thuiskomen van de duiven.

 

Zodat iedereen voldoende tijd heeft om de verdere vluchten te spelen die ook allemaal op de zaterdag worden gelost.

 

Iedereen moet dan ook op die gestelde tijd binnenkomen zodat de uitslag en de boekjes kunnen gemaakt worden en meegegeven met de liefhebbers.

 

Verplicht telefonisch te verwittigen indien de konstateur of klok niet wordt binnengebracht.

 

Bij slechte vluchten gelieve contact op te nemen met de maatschappij voor het binnenbrengen van de klokken.

 

Bij afgelaste vluchten gebeurt het vrijgeven van de klokken altijd van 18h00 tot 18h30.

 

 

  

 5.  GELDPRIJZEN – EREPRIJZEN EN TROFEEN VERBONDEN AAN DE GRATIS KAMPIOENSCHAPPEN KUNNEN ENKEL BEKOMEN WORDEN OP DE KAMPIOENVIERING.

SPEELPRIJSGELDEN VAN BETALENDE KAMPIOENSCHAPPEN KUNNEN ALTIJD OPGEVRAAGD WORDEN TOT 2 JAAR TERUG.

 

 

6.  ENKEL DE VLUCHTBESCHRIJVING IN HET LOKAAL TELT VOOR DE TE SPELEN WEDSTRIJD.

 

 

7.  HET BESTUUR VAN DE ROOSEVRIENDEN NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDLIJKHEID OP ZICH VOOR DE INBREUKEN DIE KUNNEN GEPLEEGD WORDEN OP HET EIGENDOMSRECHT VAN DE VERZONDEN REISDUIVEN OP DE DIVERSE LOSSINGSPLAATSEN.

 

 

8.  DE MAATSCHAPPIJ VERBINDT ER ZICH TOE DE REISDUIVEN

IN TE KORVEN VOLGENS ARTIKEL 35-40-42 VAN HET NATIONAAL SPORTREGLEMENT.